Styrelsen

Ordförande

Roger Axén  0767-97 48 58.  
e-post: axenroger@gmail.com

V.Ordförande

Ingrid Svensson  0738-03 25 41. 
e-post:iskasvensson@gmail.com

Sekreterare

Ragnhild Bergström  0150-66 01 06.
e-post:bergstrom.ragnhild@gmail.com

Kassör

Inger Bergfjord  0739-80 80 68.
e-post:inger.bergfjord@hotmail.com

Ledamöter

Bafunke Adedoyin. (ny 2018)
Inger Arvidsson. (ny 2018)

Suppl.

Maud Larsson  0702-48 57 32.  
e-post:maudlar@hotmail.com
Per Askerlund/webbansvarig 0738-49 60 94.
e-post: katrgarden@gmail.com

Föreningens postadress:
Katrineholms Trädgårdsförening
c/o Inger Bergfjord
Furugatan 4
641 34 Katrineholm.

Föreningens bankgironummer: 5697-0924

Föreningens e-postadress:
e-post: katrgarden@gmail.com