Styrelsen

Ordförande
Inger Arvidsson

Vice.Ordförande
Ingrid Svensson

Sekreterare
Per Askerlund

Kassör
Inger Bergfjord   

Ledamöter
Bafunke Adedoyin
Britt-Marie Andersson
Ragnhild Bergström

Föreningens postadress:
Katrineholms Trädgårdsförening
c/o Inger Bergfjord
inger.bergfjord@hotmail.com

Furugatan 4
641 34 Katrineholm.

Föreningens bankgironummer: 5697-0924

Föreningens e-postadress:
katrineholm@tradgard.org