Styrelsen

Ordförande
Roger Axén  0767-97 48 58.   e-post: rax@brevet.nu

V.Ordförande
Ingrid Svensson  0738-03 25 41.   e-post:iskasvensson@gmail.com

Sekreterare
Ragnhild Bergström  0150-66 01 06.  e-post:bergstrom.ragnhild@gmail.com

Kassör
Inger Bergfjord  0739-80 80 68.  e-post:inger.bergfjord@hotmail.com

Suppl.
Maud Larsson  0702-48 57 32.   e-post:maudlar@hotmail.com

Suppl.
Per Askerlund/webbansvarig 0738-49 60 94.  e-post: katrgarden@gmail.com

Föreningens postadress:
Katrineholms trädgårdsförening
c/o Inger Bergfjord
Furugatan 4
641 34 Katrineholm.

Föreningens bankgironummer: 5697-0924