Styrelsen

Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i Katrineholms kommun och söka bevara vårt kulturella växtarv och därigenom bidraga till en hög boendemiljö i staden. 

Föreningen verkar för kunskapsspridning i trädgårdsodling genom att:

 • genomföra kurser med olika teman och innehåll
 • genomföra föredrag i trädgårdsfrågor
 • anordna studieresor till trädgårdsanläggningar och plantskolor
 • anordna resor till trädgårdsmässor
 • medverka i olika marknads- eller trädgårdsdagar
 • kontakta riksförbundet i olika frågor

Katrinehoms trädgårdsförening:

 • är medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård 
 • verkar genom regionala sammankomster i Södermanland varvid
  representanter utses till riksförbundets årliga riksstämma i Stockholm
 • är en religöst och partipolitiskt obunden förening

Ordförande
Inger Arvidsson

Vice.Ordförande
Ingrid Svensson

Sekreterare
Per Askerlund

Kassör
Inger Bergfjord   

Ledamöter
Bafunke Adedoyin

Britt-Marie Andersson
Ragnhild Bergström

Föreningens postadress:
Katrineholms Trädgårdsförening
c/o Inger Bergfjord
inger.bergfjord@hotmail.com

Furugatan 4
641 34 Katrineholm.

Föreningens bankgironummer: 5697-0924

Föreningens e-postadress:
katrineholm@tradgard.org