Stora Djulö trädgårdsentusiaster

Vi har en fristående grupp i trädgårdsföreningen som sköter perennaplanteringarna vid St. Djulö.
Gruppen disponerar växthuset för egna odlingar.

Kommunen äger anläggningen och gruppen har en person i kommunen som kontaktman.

Krav för att få deltaga vid St. Djulö:

  • Medlemskap i trädgårdsföreningen.
  • Delta vid arbetsdagarna 1 gång/månad under tiden april-sept.
  • Själv ansvara för daglig skötsel, vattning ute och i växthuset ett antal veckor april-september enl. schema.
  • Tillsyn av toaletter och se att allt är OK. Städningen av dessa sköter dock andra personer.

Ordningsregler beslutas inom gruppen.

ARBETSSCHEMA hittar du här!

Är du intresserade att ingå i gruppen, intag sker efter behov.

Kontakta Ragnhild Bergström  som också är trädgårdsföreningens styrelserepresentant.
Tel. 0150-660106.