Stora Djulö trädgårdsentusiaster

Vi har en fristående grupp i trädgårdsföreningen som sköter örtagården (perennaplanteringarna) vid St. Djulö.
Gruppen disponerar växthuset (de som är medlemmar) för egna odlingar.

Kommunen äger anläggningen och gruppen har en person i kommunen som kontaktman.

Det finns inga direkta krav för att få deltaga vid St. Djulö, men om man vill ha förmånen att kunna nyttja växthuset så måste man vara medlem i trädgårdsföreningen.

  • Intresse av att hjälpa till och sköta och utveckla örtagården och deltaga i den sociala gemenskapen som finns i gruppen.
  • Delta vid arbetsdagarna 1 gång/månad under tiden april-sept.
  • Själv ansvara för daglig skötsel, vattning ute och i växthuset ett antal veckor april-september enl. schema.
  • Tillsyn av toaletter och se att allt är OK. och vid fel meddela kommunen. 
    Städningen av dessa sköter dock andra personer. 

Ordningsregler beslutas inom gruppen.

 

Är du intresserade att ingå i gruppen, intag sker efter behov.

Kontakta Ragnhild Bergström  som också är trädgårdsföreningens styrelserepresentant.
Tel. 0150-660106.