Stora Djulö trädgårdsentusiaster

Nedanstående film är gjord av Katrineholms kommun i aug. 2020

Vi har en fristående grupp i trädgårdsföreningen som sköter örtagården (perennaplanteringarna) vid St. Djulö.
Gruppen disponerar växthuset (de som är medlemmar) för egna odlingar.

Kommunen äger anläggningen och gruppen har en person i kommunen som kontaktman.

Det finns inga direkta krav för att få deltaga vid St. Djulö, men om man vill ha förmånen att kunna nyttja växthuset så måste man vara medlem i trädgårdsföreningen.

  • Intresse av att hjälpa till och sköta och utveckla örtagården och deltaga i den sociala gemenskapen som finns i gruppen.
  • Delta vid arbetsdagarna 1 gång/månad under tiden april-sept.
  • Själv ansvara för daglig skötsel, vattning ute och i växthuset ett antal veckor april-september enl. schema.
  • Tillsyn av toaletter och se att allt är OK. och vid fel meddela detta till kommunen. 
    Städningen av toaletterna sköter dock andra personer. 

Ordningsregler beslutas inom gruppen.

 

Är du intresserade att ingå i gruppen, intag sker efter behov.

Kontakta oss.
F.n. endast via mail:
katrineholm@tradgard.org