Om föreningen

Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i Katrineholms kommun och söka bevara vårt kulturella växtarv och därigenom bidraga till en hög boendemiljö i staden. Under de senaste åren har föreningen börjat engagera sig på ett mer aktivt sätt när det gäller förekomsten och spridningen av skadeinsekter och djur i kommunen genom en påbörjad kartläggning av framförallt då förekomsten och spridningen av skadedjuren.

Föreningen verkar för kunskapsspridning i trädgårdsodling genom att:

 • genomföra kurser med olika teman och innehåll
 • genomföra föredrag i trädgårdsfrågor
 • anordna studieresor till trädgårdsanläggningar och plantskolor
 • anordna resor till trädgårdsmässor
 • medverka i olika marknads- eller trädgårdsdagar
 • kontakta riksförbundet i olika frågor

Katrinehoms trädgårdsförening:

 • är medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård 
 • verkar genom regionala sammankomster i Södermanland varvid
  representanter utses till riksförbundets årliga riksstämma i Stockholm
 • är en religöst och partipolitiskt obunden förening