Om föreningen

Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i Katrineholms kommun och söka bevara vårt kulturella växtarv och därigenom bidraga till en hög boendemiljö i staden. Under de senaste åren har föreningen börjat engagera sig på ett mer aktivt sätt när det gäller förekomsten och spridningen av skadeinsekter och djur i kommunen genom en påbörjad kartläggning av framförallt då förekomsten och spridningen av skadedjuren.

Föreningen verkar för kunskapsspridning i trädgårdsodling genom att:

  • genomföra kurser med olika teman och innehåll
  • genomföra föredrag i trädgårdsfrågor
  • anordna studieresor till trädgårdsanläggningar och plantskolor
  • anordna resor till trädgårdsmässor
  • medverka i olika marknads- eller trädgårdsdagar
  • kontakta riksförbundet i olika frågor

Katrinehoms trädgårdsförening:

  • verkar genom regionala sammankomster i Södermanland varvid representanter utses till riksförbundets årliga riksstämma i Stockholm
  • är en religöst och partipolitiskt obunden förening