Årsmöte 2021

Vi håller ett årsmöte den 15 augusti kl. 15.00.

Platsen är Västgötagatan 18 i kommunens Teknik och Servicelokaler.

Alla medlemmar har fått kallelse med information. Glöm inte att anmäla i tid för att få del av fikat.