Riksförbundets faktabladssamling

Ni som har odlings/växtintresse. Missa inte att Riksförbundet Svensk Trädgård, (till vilket vi tillhör), har en stor faktabank med nedladdningsbara faktablad. Dessa innehåller tips och information av allehanda slag.

Ogräs, beskärning, ohyra, barn och trädgård, växtzonskarta, forma din trädgård, perenner, bättre skörd med bin och humlor och massor av annat.

Länken till deras hemsidan hittar du om du klickar på den här raden,