2019 rullar in

Hej alla trädgårdsvänner.

Nu har ett nytt år börjat att spira och i sinom tid kommer även våra trädgårdar att skjuta nytt liv.

Vi arbetar för fullt med det kommande årets program. Vi kan skvallra lite om att detta börjar den 27 februari.
Då kommer Linda Marend och föreläser och visar bilder om hur man kan disponera en radhustomt på 240 kvm.
Hon har skrivit en bok om detta som heter ”Trädgård med tolv rum och kök”. Det finns att se på hennes hemsida här. http://www.tolvrumochkok.se/
Senare den 13 mars det sedvanliga årsmötet som inleds med att Anders Pidder Pedersen kåserar om fåglar och holkar.