Tips att läsa

På Riksförbundets hemsida finns mängder av sk. faktablad att läsa och ladda ned. Det finns fn. 42 olika faktablad och de innehåller allt från odling, härdighet, vattning, mördarsniglar, sånt som rådjuren inte gillar, kompostering mm.

Ni hittar länken här: http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktablad.html