Välkommen

I mobilen så klicka på de tre strecken ovan i det gröna fältet för att se samtliga sidor.

Trädgårdsodling ska kännas kul och spännande  

Mycket kunskap och lärdom (ibland även visdom), kan man få genom att umgås med andra trädgårdsintresserade. Dessutom kommer man att ingå i en större social gemenskap där man kan dela sitt intresse.

Nya vänner och nya tider.

I Katrineholms Trädgårdsförening försöker vi att ta vara på den gemenskapen. 
Som medlem kan man delta i olika arrangemang på ”hemmaplan” eller genom anordnade utflyktsresor. 

Titta gärna på inläggen om Höst i växthuset samt 20-års jubileet.

Välkommen.